poniedziałek, 9 listopada 2009

Kształtowanie się i rozwój mowy

Okresy rozwoju mowy :
 • okres melodii do pierwszego roku życia
 • okres wyrazu 1 – 2 rok życia
 • okres zdania 2 – 3 rok życia
 • okres swoistej mowy dziecięcej 3 – 7 roku życia

Okres melodii :
 • krzyk jest porozumiewaniem się i ćwiczeniem narządów oddechowych
 • różne dzwięki wydawane przez dziecko, powiązane z ruchem ciała, czuli inaczej burzenie, gruchotanie. Jest to nieświadome ćwiczenie narządów mowy. Burzą wszystkie dzieci, nawet te które nie słyszą (2 – 3 miesiąc)
 • gaworzenie. Sylaby budowane w oparciu o dźwięki pochodzące z otoczenia. Pojawia się w drugiej połowie pierwszego roku życia.
 • pierwsze wyrazy (1 rok życia). Dziecko powinno już w miarę dużo rozumieć. Jeżeli rozwój fizyczny będzie opóźniony to bardzo prawdopodobne jest opóźnienie rozwoju mowy.

Okres wyrazu :

 • pojawiają się wszystkie samogłoski, oprócz masowych ą, ę.
 • pojawiają się spółgłoski p, b, m, t, d, k, n, ś.
 • uproszczenie grup samogłoskowych : przykład jabłko -> ako . Słownictwo przyswojone w poprzednim okresie, zaczyna być wypowiadane.

Okres zdania
 • występują wszystkie samogłoski łącznie z ą, ę. W tym okresie dziecko może zastępować jeszcze samogłoski : przykład krowa -> kawa , o zamieniane jest na a.
 • pojawia się zmiękczenie p’ (pi), m’, b’, f, f’, w, w’, ś, ź, ć, dż, ń, g : przykład piosenka , usłyszymy pi (p’)
 • pojawia się zmiękczenie j, l, ł
 • pod koniec tego okresu, mogą się pojawić s, z, c.
 • w tym okresie dziecko wie jak dana głoska powinna brzmieć, ale jeszcze nie potrafi jej wymówić
 • pod koniec tego okresu pojawiają się proste zdania, dwu – trzy wyrazowe.

Okres swoistej mowy dziecięcej
 • dziecko w wieku 4 lat powinno wymawiać s, z, c. Może pojawić się głoska r’
 • 5 lat. Ustalają się głoski sz, rz, cz. Dziecko wypowie poprawnie samą głoskę, ale w zdaniu może pojawić się : przykład szafa – safa. Dziecko może wymawiać grupy spółgłosek.
 • 6 lat. Dziecko powinno wymawiać wszystkie głoski. Po zakończeniu tego okresu dziecko powinno budować zdania i opowiadać, krótkie opowiadania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz