poniedziałek, 9 listopada 2009

Podstawowa terminologia logopedyczna

Mowa – porozumiewanie się za pomocą dźwięków. Według Kaczmarka są dwa aspekty mowy :
 • aspekt społeczny – potrzebny jest nadawca i odbioraca, musi zaistnieć wspólny język, sprzężenie zwrotne (odbiór komunikatu). Potrzebny jest kontakt :
  • bezpośredni
  • pośredni
 • aspekt indywidualny – możemy być nadawcą i odbiorcą.
Aby mowa mogła zaistnieć, wymagany jest aparat mowy i sprawny narząd słuchowy oraz funkcjonowanie mózgu. Potrzebna jest jeszcze motywacja i chęć. Zaistnienie w środowisku, jeśl nie będzie odbioru to tai mowa nie będzie przebiegać prawidło.

Język – system pamięciowy.
Mówienie – czynność konkretna, formułowanie wypowiedzi.

Mowa jest systemem abstrakcyjnym, pojęciem nadrzędnym.

Przedmiotem logopedii jest komunikacja, mowa w szerokim znaczeniu.

Według Jastrzębowskiej, logopedia interesuje się wychowaniem pod względem mowy, czuwaniem nad jej rozwojem i doskonaleniem oraz ewentualną poprawą, gdy odchyla się ona od normy.

Według Steczkowskiej, logopedia jest nauką i kształtowaniu mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczania mowy w przypadku jej braku.

Dziedziny wiedzy logopedycznej dzielimy na :
 • pedagogika
 • psychologia
 • medycyna
 • kultura żywego słowa
 • akustyka
 • językoznawstwo
Logopedia :
 • dba o rozwój mowy
 • usuwa wady wymowy
 • terapia
 • nauczanie mowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz